Международни услуги

Международни услуги

Международни услуги

Експресна доставка с въздушен транспорт

доставка до 12:00 часа на следващия ден

Документи

Envelope 0,5 кг. 1 кг. 1,5 кг. 2 кг. 2,5 кг.
Zone 1 18,32 € 27,01 € 30,76 € 28,91 € 37,08 € 40,26 €
Zone 2 19,92 € 29,59 € 34,29 € 33,25 € 42,28 € 46,24 €
Zone 3 22,24 € 30,13 € 35,24 € 35,37 € 45,57 € 50,70 €
Zone 4 23,29 € 31,87 € 37,40 € 37,33 € 47,30 € 52,21 €
Zone 5 18,90 € 21,58 € 26,08 € 25,25 € 34,43 € 38,62 €
Zone 6 22,78 € 25,45 € 31,28 € 32,17 € 43,09 € 48,94 €
Zone 7 23,86 € 26,53 € 32,34 € 33,19 € 34,02 € 49,86 €
Zone 8 24,80 € 27,10 € 33,12 € 33,89 € 44,83 € 50,63 €
Zone 9 29,21 € 31,24 € 37,44 € 38,65 € 49,87 € 56,08 €
Zone 10 30,11 € 32,99 € 40,68 € 42,44 € 54,91 € 60,91 €
Zone 11 31,57 € 34,52 € 41,61 € 48,70 € 55,81 € 62,83 €

Пакети

0,5 кг. 1 кг. 1,5 кг. 2 кг. 2,5 кг. 3 кг.
Zone 1 27,01 € 30,76 € 33,91 € 37,08 € 40,26 € 45,48 €
Zone 2 29,59 € 34,29 € 38,25 € 42,28 € 46,24 € 51,60 €
Zone 3 30,13 € 35,24 € 40,37 € 45,57 € 50,70 € 57,52 €
Zone 4 31,87 € 37,40 € 42,33 € 47,30 € 52,21 € 59,50 €
Zone 5 29,98 € 34,29 € 38,30 € 42,31 € 46,35 € 50,90 €
Zone 6 34,57 € 40,41 € 46,22 € 52,14 € 57,97 € 61,79 €
Zone 7 36,25 € 42,08 € 47,91 € 53,73 € 59,54 € 64,49 €
Zone 8 36,73 € 42,69 € 48,63 € 54,59 € 60,53 € 65,71 €
Zone 9 40,24 € 46,44 € 52,61 € 58,80 € 65,03 € 70,59 €
Zone 10 42,19 € 49,82 € 56,59 € 63,34 € 70,09 € 76,51 €
Zone 11 43,02 € 49,98 € 56,80 € 63,64 € 70,54 € 77,67 €

 

  • Посочените цени са без вкл. ДДС (начислява се само за страните от ЕС).
  • При реализиран оборот отстъпките могат да бъдат предоговорени.

Експресна доставка с въздушен транспорт

доставка до 17:00 часа на следващия ден

Документи

Envelope 0,5 кг. 1 кг. 1,5 кг. 2 кг. 2,5 кг.
Zone 1 18,07 € 25,20 € 28,58 € 31,57 € 34,59 € 37,56 €
Zone 2 19,49 € 27,68 € 32,11 € 35,62 € 39,13 € 42,60 €
Zone 3 21,92 € 28,31 € 32,86 € 37,53 € 42,17 € 46,83 €
Zone 4 22,95 € 29,61 € 34,34 € 39,11 € 43,83 € 48,56 €
Zone 5 18,10 € 20,62 € 24,96 € 28,90 € 32,83 € 36,73 €
Zone 6 21,90 € 24,40 € 29,95 € 35,51 € 41,14 € 46,74 €
Zone 7 22,89 € 25,45 € 31,01 € 36,57 € 42,13 € 47,68 €
Zone 8 23,88 € 26,02 € 31,73 € 37,27 € 42,71 € 48,15 €
Zone 9 27,77 € 29,75 € 35,36 € 41,40 € 47,28 € 53,15 €
Zone 10 28,85 € 31,60 € 38,86 € 45,27 € 51,69 € 58,14 €
Zone 11 30,25 € 33,10 € 39,81 € 46,54 € 53,29 € 59,99 €

Пакети

0,5 кг. 1 кг. 1,5 кг. 2 кг. 2,5 кг. 3 кг.
Zone 1 25,20 € 28,58 € 31,57 € 34,59 € 37,56 € 42,12 €
Zone 2 27,68 € 32,11 € 35,62 € 39,13 € 42,60 € 48,02 €
Zone 3 28,31 € 32,86 € 37,53 € 42,17 € 46,83 € 53,80 €
Zone 4 29,61 € 34,34 € 39,11 € 43,83 € 48,56 € 56,05 €
Zone 5 28,04 € 32,07 € 35,85 € 39,58 € 43,34 € 48,09 €
Zone 6 32,16 € 37,53 € 42,91 € 48,36 € 53,78 € 58,73 €
Zone 7 33,58 € 38,95 € 44,37 € 49,89 € 55,42 € 60,35 €
Zone 8 33,96 € 39,51 € 45,18 € 50,63 € 56,10 € 61,74 €
Zone 9 37,45 € 43,34 € 49,17 € 55,00 € 60,91 € 67,19 €
Zone 10 39,16 € 46,18 € 52,36 € 58,57 € 64,80 € 72,52 €
Zone 11 41,85 € 48,49 € 55,15 € 61,74 € 67,32 € 74,08 €

 

  • Посочените цени са без вкл. ДДС (начислява се само за страните от ЕС).
  • При реализиран оборот отстъпките могат да бъдат предоговорени.

Стандартна доставка с наземен транспорт

доставка от 5 до 10 работни дни

Пакети

1 кг. 2 кг. 3 кг.
Zone 1 25,63 € 30,90 € 32,83 €
Zone 2 28,15 € 35,02 € 37,02 €
Zone 3 28,85 € 35,22 € 28,44 €
Zone 4 29,14 € 35,51 € 53,31 €
Zone 5 34,04 € 53,31 € 44,54 €

 

  • Посочените цени са без вкл. ДДС (начислява се само за страните от ЕС).
  • При реализиран оборот отстъпките могат да бъдат предоговорени.